top of page

Credentials

None.


Simpleng manunuod lamang.6 comments

6 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
May 23
Rated 5 out of 5 stars.

True. Walang halong kaartehan. Kung baga, sa totoo lang.

Like

Guest
Jan 28
Rated 5 out of 5 stars.

Simple lang

Like

Guest
Jan 08
Rated 5 out of 5 stars.

Yes. Bakit pa sila maghahanap ng credentials? 'Yung mga may credentials lang ba ang pwede magsabi ng pangit sa hindi? Hahaha 😂

Like

Guest
Jan 07
Rated 5 out of 5 stars.

Great comeback haha

Like

Guest
Jan 07
Rated 5 out of 5 stars.

Sapat na to make reviews!

Like
bottom of page