top of page

HAPPY (M)OTHER'S DAY

Happy (M)other’s Day (TMFF 2024)

Written & Directed by: Ronnie Ramos


The film’s statement is full of life,

but the film’s execution is lifeless.


Imbes na magdiwang, manghihina ka

dahil patay ang pagkakagawa sa mga eksena.


Minsan, pinapahaba nila ang mga eksena kahit wala masyadong nangyayari. Pero kapag kailangang pahabain, tinatapos nila agad.


Hindi nahihimay ang mga dapat pag-usapan. Kulang sa mga argumento. Hindi natutumbok ang mga dapat sabihin. Kapos sila sa magagandang diskusyon. Derecho agad sa celebration.


For what it’s worth, Phi Palmos and Precious Paula Nicole deserve a recognition for being loving parents. For that, happy parents’ day!


HAPPY (M)OTHER’S DAY!

Rating: 0/5


The Manila Film Festival 2024 has a total of 12 new short films—divided into 2 sets. This short film is part of the SET A films.


Cast: Phi Palmos, Amber Jeshley Gomez, Precious Paula Nicole

Presented by: TMFF 2024

Release Date: June 5-11, 2024 for The Manila Film Festival at Robinsons Manila and Robinsons Magnolia

A Movie Review Review by: Goldwin Reviews

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page