top of page

HERE COMES THE GROOM

Here Comes The Groom (SMMFF 2023)

Directed by: Chris Martinez


There’s no stopping you from watching this movie, because it’s really funny in all sorts of ways.


Keempee de Leon and Xilhouete are a perfect match. Quoting his words, Keempee is the cutest “chubby” character that you’d want to party with. On her first movie appearance, Xilhouete gave a satisfying above-average performance.


Kabogerang tunay sina Awra at Maris Racal. Plakado nila ang mga kilos at hitsura ng bawat isa. Minsan ay nagiging magkamukha na talaga sila.


Dahil sa pagganap nila, kumbinsido kang maganda si Enchong Dee at pogi si KaladKaren. Naging tapat sila sa kanilang mga karakter.


Eugene Domingo’s way of delivering lines makes the scenes funnier. Seeing Gladys Reyes loosen up is refreshingly entertaining. Miles Ocampo gave significant all-out moments. Nico Antonio’s formulaic answer to the Q&A portion is one for the books.


There’s not a single soul in this movie

that’s undeserving of a spotlight.


In 𝘏𝘦𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘳𝘪𝘥𝘦, the swapping of souls was favorable to almost all of the characters. While in 𝘏𝘦𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘛𝘩𝘦 𝘎𝘳𝘰𝘰𝘮, it was the other way around. Almost nobody liked it, but it was necessary so the characters can see a perspective from which they were blindsided before.


Katulad ng nangyari sa mga katawan ng karakter, buhol-buhol din ang takbo ng istorya. Hindi ito malinis at minsan ay kulang-kulang pa.


Hindi nagkaroon nang matibay na samahan ang mga karakter. Kulang pa sa pagbahagi ng kani-kanilang buhay upang mas maging malakas pa sana ang aral na gusto nilang sabihin. Ang mensahe ay ibinigay nang isang bagsakan. Hindi natural ang pagtalakay ng mga isyu tungkol sa kasarian at relihiyon.


Nag-aaway ang isip mo sa mga problema ng pelikula at ang puso mo sa kagustuhang tumuwa na lang sa lahat ng pinagsasabi nila. Sa huli, mas nananaig pa rin ang halakhak at ang saya.


In a world where laughter

seems to be scarce…


Here Comes A Movie

that’ll make it abundant

for nearly two hours.


It’s time to enter the cinema again

to have a good time.


Let the good vibes take over.


HERE COMES THE GROOM

⭐️⭐️⭐️⭐️


p.s. 𝘏𝘦𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘳𝘪𝘥𝘦 is way better,

but 𝘏𝘦𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘛𝘩𝘦 𝘎𝘳𝘰𝘰𝘮 is also worth it.


Cast: Enchong Dee, Maris Racal, Keempee De Leon, KaladKaren, Xilhouete, Awra Briguela, Nico Antonio, Fino Herrera, Iyah Mina, Tony Labrusca, Kuya Kim Atienza, Eugene Domingo

Presented by: Quantum Films, CineKo Productions, Bright Light Productions

Release Date: April 8, 2023 in Philippine Cinemas nationwide

A Movie Review by: Goldwin Reviews

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page