top of page

ROAD TO HAPPY

Road To Happy (PCPFF 2024)

Directed by: Joel Ferrer


An influencer is on the road

with a lost child named Hapi.


Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng nawawalang bata?


Hindi natural at makatarungan ang karamihan sa ginagawa nila. Pilit ang mga usapan. Ang mga sagot sa tanong nila ay halatang isinulat para humaba ang kanilang biyahe.


Kulang pa sa pagbahagi ng pananaw ng isang influencer at ng isang bata. Ang mga diskusyon nila ay hindi nakakatulong para pagandahin ang karakter ng isa’t isa.


Ang insensitive ng ilang linya. Ang OA ng mga fans. Ang random ng karakter na biglang susulpot at magiging parte ng istorya.


All three main actors delivered. VJ Mendoza gave a decent acting. He had a moment towards the end when you’d sympathize with him. Darlyn Izabelle Salang was adorable. She can easily switch emotions. Smokey Manaloto was convincing and effective. The care and affection shown by his character felt sincere.


Unfortunately, these performances are still not enough to save this movie from its wrecked road. The end destination is not fulfilling because of its forced journey.


Hindi nakaka-happy ang pelikula.

It’s just a road to sadness.


ROAD TO HAPPY

Rating: 0/5


Cast: VJ Mendoza, Darlyn Izabelle Salang, Star Orjaliza, Smokey Manaloto

Screenplay by: Mina Cruz

Presented by: DistantLlay Production, Puregold CinePanalo Film Festival 2024

Release Date: March 15 to 19, 2024 at Gateway Cineplex 18, Araneta City, Cubao

A Movie Review by: Goldwin Reviews


Storytelling: 0

Emotions: 0.5 

Screenplay:  0

Technical:  0.5

Message:  0.5


AVERAGE SCORE

Road To Happy: 0.3

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page