top of page

G! LU

G! LU (2024)

Written & Directed by: Philip King


The movie started with a long voice over introducing all 6 main characters. This long introduction limits our chance to know these characters on our own. 


Pero kahit marami na silang nasabi sa simula, hindi pa rin ito sapat para manabik ka sa bawat karakter. Hindi ka magiging interesado sa kung ano pa ang pwede mong malaman tungkol sa kanila.


Ang boring ng pagkakakwento. Kahit may katotohanan ang mga linya, walang bigat ang pagkakasabi nito.


Sayang dahil may kanya-kanyang problema ang bawat karakter na maganda sanang pag-usapan, pero kinukulang sila sa mga diskusyon. May mensahe na pwedeng maibigay ang bawat isa, pero hindi malakas ang naging epekto nito.


Individually, they can act. They all look good together because their physiques are alike. But they need to build more tender moments so that their friendship would look real and solid. Since the journey on how they became friends was only told through flashbacks and snippets, you’re not emotionally attached to them.


Nasabi na natin ito dati sa ibang pelikula pero sasabihin natin ulit... Hindi sapat ang kanilang mga muscles para buhatin ang pelikulang ito.


Mahina ang pundasyon ng kanilang pagkakaibigan.

Lang Union o malakas na samahan na nararamdaman.


Hindi ka mapapa-G!


G! LU

Rating: 1/5


Cast: Kiko Estrada, David Licauco, Teejay Marquez, Derrick Monasterio, Enzo Pineda, Ruru Madrid

Presented by: ALV Films, REIN Entertainment, BENCHingko Films

Release Date: April 24, 2024 in Philippine cinemas nationwide

A Movie Review by: Goldwin Reviews


Storytelling:  0

Emotions:  1

Screenplay:  0.5

Technical:  1.6

Message:  2


AVERAGE SCORE

G LU:  1.02

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page